18.1 C
Yerevan
23-10-2021, 15:19
Courses - Development - Front-End - JQuery from A to Z

Դասընթացի բովանդակությունը

 • Դաս 01 – Accordion-ներ
 • Դաս 02 – Form-ի ավտոլրացում
 • Դաս 03 – Աշխատանք Button-ների հետ
 • Դաս 04 – Calendar
 • Դաս 05 – Modal-ների դուրս բերում
 • Դաս 06 – Menu
 • Դաս 07 – Loading-ի պրոգրես
 • Դաս 08 – Slider
 • Դաս 09 – Վիդջեթ Spinner
 • Դաս 10 – Tab-եր
 • Դաս 11 – Լողացող պատուհաններ
 • Դաս 01 – Class-ների ավելացում և հեռացում
 • Դաս 02 – Անիմացիա
 • Դաս 03 – Անիմացիոն էֆֆեկտների տեսակներ
 • Դաս 04 – hide() և show() մեթոդներ
 • Դաս 01 – Էլեմենտների խառնում
 • Դաս 02 – Տեղափոխում դեպի տվյալ կետը
 • Դաս 03 – Չափերի փոփոխություն
 • Դաս 04 – Էլեմենտների նշում
 • Դաս 05 – Էլեմենտների սորտավորում
 • Դաս 01 – JQuery File Upload
 • Դաս 02 – JQuery Colorbox
 • Դաս 03 – JQuery Magnific Popup
 • Դաս 04 – JQuery Autosize
 • Դաս 05 – JQuery Notifications

Այլ դասընթացներ

Courses - Development - Front-End Development - Css & Css3

Css &...

0
Courses - Development - Front-End Development - Html & Html5

Html &...

0