Փաստեր Աչքերի մասին

0
218
Facts about Eyes

Աչք, լուսային գրգիռներն ընկալող տեսողության օրգան, տեսողական վերլուծիչի ծայրամասային բաժինը։ Արտաքին միջավայրից տեղեկատվության 80-90 տոկոսը մարդը ստանում է Տեսողական վերլուծիչի օգնությամբ։ Հաղորդիչ հատվածը ընդգրկում է նաև տեսողական նյարդն ու գլխուղեղում տեղադրված տեսողական կենտրոնները։ Աչքը կազմված է օժանդակ ապարատներից և ակնագնդից։ Օժանդակ ապարատի մեջ են մտնում ակնագնդի մկանները, հոնքերը, կոպերը, արտևանունքները, շաղկապենին, արցունքագեղձերը։ Աչք կամ ակնագունդը տեղադրված է ոսկրային ձագարում՝ ակնակապիճում։ Հետևից և կողքից աչք արտաքին ազդակներից պաշտպանվում է ոսկրային պատերով, առջևից՝ կոպերով։
Կոպերը, հոնքերը և արտևանունքները աչքը պաշտպանում են արտաքին վնասակար ներգործությունից։ Հոնքերը տարբեր կողմեր են հեռացնում ճակատից հոսող հեղուկը, կոպերը և արտևանունքներն աչքերը պաշտպանում են փոշուց, արցունքագեղձերն արտազատում են արցունք, որը խոնավացնում է ակնագնդի մակերեսը, հեռացնում օտար մարմինները, տաքացնում աչքը։ Շաղկապենին լորձաթաղանթի նման շարակցական թափանցիկ պատյան է, որը ծածկում է կոպերի հետին մակերեսները։ Ակնագունդը շարժող մկանների կծկումների շնորհիվ մարդը կարողանում է փոխել հայացքի ուղղությունը։
Այս գրառման մեջ ընդգրկել ենք փաստեր Աչքերի մասին, որոնք իսկապես ուշագրավ են՝

 • Աչքի գնդիկի չափը գրեթե նույնն է բոլոր մարդկանց համար, տարբերությունը միլիմետրի մի փոքր մասն է:
 • Ալբինոյի աչքերը կարմիր են, քանի որ ունեն թափանցիկ ծիածանաթաղանթ, իսկ երեվացող կարմիրը աչքերը ծակող արյան անոթների ցանցն է:
 • Աչքերի հազվագյուտ գույնը կանաչն է, մոլորակի վրա կա միայն մոտ երկու տոկոս կանաչ աչքերով մարդ:
 • Մոլորակի վրա առաջին կապույտ աչքերով մարդիկ հայտնվել են ոչ վաղ անցյալում `ոչ ավելի, քան 10 հազար տարի առաջ: Կապույտ գույնը առաջացել է գեներից մեկի արմատավորված մուտացիայի արդյունքում:
 • Երկնագույն աչքերով բնակիչներ ունեցող երկիրը Էստոնիան է, այնտեղ բնակչության շուրջ 99% -ը ունի աչքերի այս գույնը:
 • Բոլոր երեխաները միշտ ծնվում են հեռատեսությամբ, բայց նրանց տեսողությունը վերադառնում է նորմալ վիճակի՝ վեց-յոթ ամիս հասակում:
 • Մարդը տեսողության միջոցով ստանում է շրջապատող աշխարհի մասին ամբողջ տեղեկատվության 4/5-ը:
 • Հնարավոր չէ բաց աչքերով փռշտալ, որքան էլ փորձես:
 • Խոտակեր կենդանիների մոտ աչքերը տեղակայված են գլխի կողքերին՝ ավելի լավ տեսնելու վտանգը, իսկ գիշատիչների մոտ՝ առջևում, որպեսզի որսը չկորցնեն:
 • Երկու կոպերի վրա միասին՝ մարդ մոտ մեկուկես հարյուր թարթիչ ունի:
 • Կրթված մարդու, օրինակ՝ արհեստավարժ նկարչի աչքերը տարբերում են 4-5 անգամ ավելի երանգներ:
 • Միայն մարդիկ ունեն աչքերի սպիտակություն. Մյուս կենդանիներին պակասում է:
 • Շատ ցուրտ եղանակին աչքերը կարող են ամբողջությամբ կամ մասամբ փոխել իրենց գույնը, բայց դա ժամանակավոր երեւույթ է:
 • Աչքի նմուշը նույնքան եզակի է, որքան մատնահետքը:
 • Մարդուն օրական աչքերը թարթելու համար պահանջվում է մոտ 50 րոպե:
 • Մարդկանց մոտ մեկ տոկոսը տարբեր գույնի աչքեր ունի:
 • Ամենամեծ աչքը կապույտ կետինն է, քաշը մոտ մեկ կիլոգրամ է:

4 շաբաթական սաղմի առաջային ուղեղի (diencephalon) նեյրոէկտոդերմի կողմնային հատվածները վերածվում են տեսողական բշտերի։ Յուրաքանչյուր բուշտ տեսողական ցողունով կապված է նախնական ուղեղի հետ։ Տեսողական բշտի ազդեցությամբ հարակից մակերեսային էկտոդերմը հաստանում է եւ վերածվում ոսպնյակային պլակոդի։ Իսկ մեզենքիմի կոնդենսացված մասը տեղակայվում է տեսողական բշտի եւ ոսպնյակային պլակոդի միջեւ։ Սնամեջ տեսողական բուշտը ներփքվելով ստանում է երկշերտ գավաթի տեսք։ Այս տեսողական գավաթի ներքին շերտը, որը պետք է վերածվի ցանցենու նյարդային մասի, ենթարկվում է պրոլիֆերացիայի եւ շերտավորման։ Արտաքին շերտը պահպանվում է որպես միաշերտ էպիթել եւ սկիզբ տալիս ցանցենու պիգմենտային էպիթելին։ Այս երկու շերտերի ոչ նորմալ սերտաճման հետեւանքով կարող է առաջանալ ցանցենու շերտազատում։ Տեսողական գավաթի ներփքված մասում գտնվող մեզենքիմը սկիզբ է տալիս ապակենման մարմնին։ Տեսողական բշտի ստորին մակերեսին կա ճեղք, որը ներփակում է հիալոիդ անոթները եւ հետագայում տեսողական նյարդը ձեւավորող նյարդաթելերը։ Հիալոիդ անոթների մոտակա մասերը վերածվում են ցանցենու անոթների, իսկ հեռակա մասերը մինչեւ ապաճելը սնուցում են ոսպնյակը։ Տեսողական գավաթի շուրջը գլխային մեզենքիմի կոնդենսացված մասը սկիզբ է տալիս միջին՝ անոթային շերտին (անոթաթաղանթ), եւ արտաքին՝ հենարանային շերտին (սկլերա)։ Սկլերան (խիտ շարակցկան հյուսվածք) զարգացող գլխուղեղի վրա շարունակվում է որպես կարծրենի (dura mater): Ոսպնյակային պլակոդը ներփքվելով վերածվում է ոսպնյակային բշտի, որը հետագայում առանձնանում է եղջերացող էպիթելից՝ վերածվելով երկուռուցիկ ոսպնյակի։ Եղջերաթաղանթի ներքին սուբստանցիան նույնպես սկիզբ է առնում է մեզենքիմից, բայց արտաքին էպիթելն առաջանում է էկտոդերմից։ Առաջային խցիկը ծագում է մեզենքիմի մեջ եղած տարածությունոից։ Թարթչավոր մարմինն ու ծիածանաթաղանթը նույնպես առաջանում են մեզենքիմից։ Աչքի արտաքին մկանները սկիզբ են առնում առաջակնային սոմիտներից։

Այլ գրառումներ