Lesson 1-PHP Ներածություն

0
181
Courses - Development - Back-End - PHP - PHP Basics - Lesson-1

Ի՞նչ է անհրաժեշտ իմանալ դասընթացը սկսելուց առաջ
Դասընթացը սկսելուց դուք պետք է բազային գիտելիքներ ունենանք հետևյալ լեզուներից.

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

Ի՞նչ է PHP-ն

  • PHP-ն հապավում է «PHP: Hypertext Preprocessor»
  • PHP-ն բաց կոդով սկրիպտային լեզու է և օգտագործվում է լայնորեն
  • PHP-ն աշխատում է Server-ի վրա
  • PHP-ն անվճար է ներբեռնելու և օգտագործելու համար
  • PHP-ն բավականին հզոր է, որպեսզի միջուկ հանդիսանա ամենամեծ CMS-ի՝ WordPress-ի համար
  • PHP-ն բավականին հզոր է, որպեսզի աշխատի ամենամեծ Social Network-ի՝ Facebook-ի համար

Ի՞նչ է PHP ֆայլը

— PHP ֆայլերը կարող են պարունակել տեքստ, HTML, CSS, JavaScript և PHP կոդ
— PHP կոդը աշխատում է սերվերի վրա և արդյունքը վերադարձվում է browser-ին՝ որպես պարզ HTML
— PHP ֆայլերն ունեն .php ընդլայնում
Օրինակ՝
Օրինակում ցուցադրված է PHP կոդի փոքրիկ կտոր.

Ի՞նչ կարող է անել PHP-ն

— PHP-ն կարող է գեներացնել վեբ էջի դինամիկ բովանդակություն
— PHP-ն կարող է ստեղծել, բացել, կարդալ, գրել, ջնջել և փակել ֆայլերը
— PHP-ն կարող է հավաքել տվյալները HTML Form-երից
— PHP-ն կարող է cookie-ներ ուղարկել և ստանալ
— PHP-ն կարող է ավելացնել, ջնջել, փոփոխել տվյալները տվյալների բազայում
— PHP-ն կարող է օգտագործվել օգտատիրոջ մուտքը վեբ կայք վերահսկելու համար
— PHP-ն կարող է կոդավորել և ապակոդավորել տվյալները
— PHP-ով դուք չեք սահմանափակվում ելքային HTML-ով: Կարող եք թողարկել ցուցադրել նկարներ, PDF ֆայլեր և նույնիսկ ֆիլմեր: Կարող եք նաև արտաբերել ցանկացած տեքստ, ինչպիսիք են XHTML և XML:

Ինչու՞ PHP

— PHP-ն աշխատում է տարբեր հարթակներում (Windows, Linux, Unix, Mac OS X և այլն)
— PHP-ն համատեղելի է այսօր օգտագործվող գրեթե բոլոր սերվերների հետ (Apache, IIS և այլն)
— PHP-ն աշխատում է տվյալների բազաներից գրեթե բոլորի հետ
— PHP-ն անվճար է: Կարող եք ներբեռնել այն պաշտոնական PHP ռեսուրսից՝ www.php.net
— PHP-ն հեշտ է սովորել և արդյունավետորեն աշխատում է բոլոր սերվերում

Ի՞նչ նորություն կա PHP 7-ում

— PHP 7-ը ավելի քան 2 անգամ արագ է, քան նախորդ կայուն Version-ը(PHP 5.6)
— PHP 7-ը բարելավել է սխալների մշակումը
— PHP 7-ը ֆունկցիայի արգումենտների համար պահանջում է ավելի խիստ տիպի հայտարարագրեր
— PHP 7-ն պարունակում է նոր օպերատորներ(Օրինակ՝ տիեզերանավի օպերատորը <=>)