Lesson 1-SQL Ներածություն

0
183
Courses - Development - Back-End - SQL - SQL Basics - Lesson-1

Ի՞նչ է SQL-ը

  • SQL-ը տվյալների շտեմարաններում տվյալների պահպանման, մանիպուլյացիայի և ստացման ստանդարտ լեզու է:
  • SQL-ը տվյալների բազա մուտք գործելու և ղեկավարելու ստանդարտ լեզու է:
  • SQL-ը հապավում է` կազմված է կառուցվածքային հարցումների լեզվից:
  • SQL-ը հնարավորություն է տալիս մուտք գործել տվյալների բազա և ղեկավարել տվյալները:
  • SQL-ը դարձել է Ամերիկյան ստանդարտների ազգային ինստիտուտի(ANSI) ստանդարտ 1986-ին, իսկ ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության(ISO)`1987-ին:

Ի՞նչ կարող է անել SQL-ը

SQL-ը կարող է հարցում կատարել տվյալների բազայից
SQL-ը կարող է տվյալների բազայից վերցնել տվյալները
SQL-ը կարող է գրառումներ տեղադրել տվյալների բազայում
SQL-ը կարող է թարմացնել գրառումները տվյալների բազայում
SQL-ը կարող է ջնջել գրառումները տվյալների բազայից
SQL-ը կարող է ստեղծել նոր տվյալների բազաներ
SQL-ը կարող է ստեղծել նոր աղյուսակներ տվյալների բազայում
SQL-ը կարող է ստեղծել պահված ընթացակարգեր տվյալների բազայում
SQL-ը կարող է դիտումներ ստեղծել տվյալների բազայում
SQL-ը կարող է թույլտվություններ սահմանել աղյուսակների, ընթացակարգերի և դիտումների վրա

SQL-ը ստանդարտ է, ԲԱՅՑ ...

Չնայած SQL-ը ANSI/ISO ստանդարտ է, այնուամենայնիվ գոյություն ունեն SQL լեզվի տարբեր տարբերակներ
ANSI ստանդարտին համապատասխան լինելու համար, SQL լեզվի բոլոր տարբերակներն էլ բավարարում են առնվազն հիմնական հրամաններին(օրինակ՝ SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE) նման ձևով
Նշում. SQL տվյալների բազայի ծրագրերի մեծ մասը բացի SQL ստանդարտից ունեն նաև իրենց սեփական ընդլայնումները:

SQL-ի օգտագործումը վեբ կայքում

Վեբ կայք ստեղծելու համար, որը ցույց է տալիս տվյալների բազաի տվյալները, ձեզ հարկավոր է.

  1. Տվյալների բազայի նախագման ծրագիր, օրինակ՝ MS Access, SQL Server, MySQL
  2. Սերվերային կողմի սցենարական լեզու, օրինակ՝ PHP, JAVA, ASP
  3. SQL-ի օգտագործում՝ տվյալների բազայից տվյալներ ստանալու համար
  4. HTML/CSS`տվյալների կառուցվածքի և style-երի համար

RDBMS

RDBMS-ն նշանակում է Relational Database Management System
RDBMS-ն հիմք է հանդիսանում SQL-ի և տվյալների բազայի բոլոր ժամանակակից համակարգերի համար, ինչպիսիք են՝ MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL և Microsoft Access
RDBMS-ի տվյալները պահվում են տվյալների բազայի օբյեկտներում, որոնք կոչվում են աղյուսակներ: Աղյուսակը տվյալների հետ կապված տվյալների գրառումների հավաքածու է և բաղկացած է սյունակներից և տողերից

SQL-ի պարզագույն օրինակ

Բերենք պարզագույն SQL հարցման օրինակ, որում աղյուսակից դուրս ենք բերելու տվյալներ
Օրինակ՝

SELECT * FROM Customers;
SELECT CustomerName, City FROM Customers;
SELECT * FROM Customers;
SELECT CustomerName, City FROM Customers;

Յուրաքանչյուր աղյուսակ բաժանվում է ավելի փոքր սուբյեկտների, որոնք կոչվում են դաշտեր: Հաճախորդների աղյուսակի դաշտերը բաղկացած են CustomerID-ից, CustomerName-ից, ContactName-ից, հասցեից, քաղաքից, փոստային կոդից և երկրից: Դաշտը աղյուսակում սյուն է, որը նախատեսված է աղյուսակի յուրաքանչյուր գրառման վերաբերյալ հատուկ տեղեկատվություն պահպանելու համար:
Գրառումը, որը կոչվում է նաև տող, յուրաքանչյուր անհատական մուտք է, որը գոյություն ունի աղյուսակում: Օրինակ՝ հաճախորդների վերը նշված աղյուսակում կա 91 գրառում: Գրառումը աղյուսակում հորիզոնական սուբյեկտ է:
Սյունակը աղյուսակում ուղղահայաց սուբյեկտ է, որը պարունակում է ամբողջ տեղեկատվությունը, որը կապված է աղյուսակի որոշակի դաշտի հետ: