Lesson 1-Web Design from A to Z

0
256
Courses - Design - Web Design - Web Design from A to Z

Դիզայնի ստեղծման փուլերը

Այս դասում մենք կկիսվենք Ձեզ հետ դիզայնի ստեղծման փորձով՝ A-ից Z: Մենք վերլուծելու ենք 11 փուլեր, որոնք կօգնեն դիզայնի ստեղծումն ավելի արդյունավետ և արագ դարձնել: Այս 11 փուլերի իրականացումը թույլ կտա ցանկացած գաղափար դարձնել իրական դիզայնի իդեալական օրինակ:

Փուլ 1. Տեխնիկական առաջադրանք

Տեխնիկական առաջադրանքը վերածում ենք դիզայնի նախագծի` մակետի:
Տեխնիկական առաջադրանք. փաստաթուղթ կամ մի քանի փաստաթղթեր, որոնք սահմանում են ցանկացած նախագծի նպատակը, կառուցվածքը, հատկությունները, մեթոդները և բացառում են նախագծի վրա տարբեր աշխատակիցների կողմից երկիմաստ մեկնաբանությունները:

Փուլ 2. Որոնում ըստ թեմայի

Ուսումնասիրում ենք արդեն առկա դիզայնները տվյալ թեմայի վերաբերյալ:
Օրինակ, եթե Ձեզ պատվիրված դիզայնը ֆիթնեսի մասին է, ապա փնտրում ենք ֆիթնեսին վերաբերվող և արդեն առկա դիզայնները: Դիզայնների լավագույն օրինակներ կարելի է գտնել dribbble և behance կայքերում:

Courses - Design - Web Design - Web Design from A to Z
Courses - Design - Web Design - Web Design from A to Z

Փուլ 3. Որոնում ըստ տեսակի

Ուսումնասիրում ենք տվյալ տեսակի կայքերի արդեն առկա դիզայնները:
Օրինակ, եթե Ձեզ պատվիրված կայքը Landing էջ է, ապա փնտրում ենք Landing էջերին վերաբերվող և արդեն առկա դիզայնները: Դիզայնների լավագույն օրինակներ կարելի է գտնել dribbble և behance կայքերում:

Courses - Design - Web Design - Web Design from A to Z
Courses - Design - Web Design - Web Design from A to Z

Փուլ 4. Դիզայնի նախատիպ

Մտածում ենք մեր առջև դրված խնդրի մասին. ստեղծում ենք դիզայնի նախատիպը գլխում կամ թղթի վրա:

Փուլ 5. Դիզայնի մակետ

Կառուցում ենք դիզայնի սև-սպիտակ մակետը, այն ծրագրով, որով աշխատում ենք: Օրինակ՝ Figma ծրագրով:

Փուլ 6. Մակետի ուղղումներ

Մակետը բերում ենք իդեալական վիճակի. հավասարեցնում ենք ամեն ինչ և ուղղում ենք բոլոր չափերը ու կառուցվածքը:

Փուլ 7. Գրաֆիկա և գույներ

Արդեն ստեղծված մակետին ավելացնում ենք գու՛ներ և գրաֆիկական էլեմենտներ: Լավ կազմված տեխնիկական առաջադրանքը անպայման պարունակում է տեղեկություն գրաֆիկական էլեմենտների և նախընտրելի գույների մասին:

Փուլ 8. Համաձայնեցում

Վերջնական դիզայնը ուղարկում ենք պատվիրատուին և կատարում ենք պատվիրատուի կողմից նշված ուղղումները: Ուծծումներից հետո անհրաժեշտ է ստանալ պատվիրատուի վերջնական հաստատումը:

Փուլ 9. Ադապտացիա

Պատվիրատու կողմից վերջնական հաստատումից հետո: Կառուցում ենք դիզայնի Tablet և Mobile տարբերակները: անհրաժեշտության դեպքում այս տարբերակները նորից հաստատում ենք պատվիրատուի հետ:

Փուլ 10. Վերջնականացում

Դիզայնի բոլոր տարբերակները պատրաստում ենք կոդավորման համար՝ խմբավորում ենք նկարները, պատրաստում ենք Style Guide և կատարում ենք կոդավորման համար անհրաժեշտ այլ գործողություններ:

Փուլ 11. Ստուգում

Կոդավորման ավարտից հետո կատարում ենք ստուգում և համոզվում ենք որ կայքի կոդավորված տարբերակը համապատասխանում է դիզայնի տարբերակին:

Նմանատիպ դասեր