Թեստ №3՝ Թվաբանություն

0
255

Թեստ №3՝ Թվաբանություն

Թեստեր - Մաթեմատիկա - Թվաբանություն - Թվաբանական առաջադրանքներ - Թեստ №1
0%
0

Մաթեմատիկա

Թեստ №3

Թեմա ... Թվաբանություն

Լեզու ... Հայերեն

Մակարդակ ... Սկսնակ

Խնդրում ենք լրացնել իրական տվյալներ

1 / 10

Ո՞ր թիվը 25-ի բաժանելիս քանորդում կստացվի 8, իսկ մնացորդում՝ 15

2 / 10

Գտնել 15, 70 և 90 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը

3 / 10

Նշված թվերից ո՞րը ամբողջ թվի քառակուսի չէ

4 / 10

Քանի՞ քառակուսի մետր է 1 հեկտարը

5 / 10

Գտնել 64-ի այն բազմապատիկը, որը գտնվում է 200-ի և 300-ի միջև

6 / 10

Գտնել 96-ի պարզ բաժանարարների քանակը

7 / 10

80-ը 64-ից քանի՞ տոկոսով է մեծ

8 / 10

64-ը 80-ից քանի՞ տոկոսով է փոքր

9 / 10

Գտնել հանելին, եթե նվազելին 28 է, իսկ տարբերությունը՝ 7

10 / 10

Գտնել 24-ի և 36-ի ընդհանուր բաժանարարների քանակը

Your score is

The average score is 0%

0%

Նմանատիպ Թեստեր