Թեստ №6՝ Պրոգրեսիաներ

0
270

Թեստ №6՝ Պրոգրեսիաներ

Թեստեր - Մաթեմատիկա - Թվաբանություն - Թվաբանական առաջադրանքներ - Թեստ №1
0%
0

Մաթեմատիկա

Թեստ №6

Թեմա ... Պրոգրեսիաներ

Լեզու ... Հայերեն

Մակարդակ ... Սկսնակ

Խնդրում ենք լրացնել իրական տվյալներ

1 / 10

Գտնել -4; -3,5; ... թվաբանական պրոգրեսիայի տարբերությունը

2 / 10

Գտնել -4; -3,5; ... թվաբանական պրոգրեսիայի այն անդամի համարը, որի արժեքը 11 է

3 / 10

Գտնել -1; 1; ... երկրաչափական պրոգրեսիայում գտնել առաջին 31 անդամների գումարը

4 / 10

Գտնել -5,5; -4; ... թվաբանական պրոգրեսիայի տարբերությունը

5 / 10

Գտնել -5,5; -4; ... թվաբանական պրոգրեսիայի այն անդամի համարը, որի արժեքը 11 է

6 / 10

Գտնել 2; -2; ... երկրաչափական պրոգրեսիայում գտնել առաջին 20 անդամների գումարը

7 / 10

Գտնել an թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին անդամը, եթե 3a5 - a13 = 10

8 / 10

Գտնել 7-ի բազմապատիկ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը

9 / 10

Գտնել bn երկրաչափական պրոգրեսիայի այն անդամի համարը, որը հավասար է 48-ի, եթե b1 = 3 և q = 2

10 / 10

Գտնել x-ը, եթե 0,5x+1; 2x-1; 6x-8 հաջորդականությունը երկրաչափական պրոգրեսիա է

Your score is

The average score is 0%

0%

Նմանատիպ Թեստեր